Cjenovnik usluga

PočetnaStranicaCjenovnik

Cjenovnik svih usluga

Cjenovnik internističkih i specijalističkih pregleda

Naziv usluge Cijena KM
Davanje intravenske injekcije 10,00
Davanje intramuskularne injekcije 10,00
Davanje intramuskularne injekcije u kućnim uslovima 20,00
Digitorektalni pregled 35,00
Kolor dopler donjih i gornjih ekstremiteta krvnih sudova 70,00
Ehokardiografija 80,00
EKG sa očitanjem 20,00
Gastroskopija 90,00
Holter monitoring krvnog pritiska 50,00
Holter monitoring srčanog ritma 80,00
Kolonoskopija 170,00
Rectosigmoidoskopija 140,00
Rectoskopija 100,00
Digitorektalni pregled 20,00
Konsultacija - savjet 20,00
Konsultacija specijaliste 30,00
Konsultacija subspecijaliste 40,00
Specijalistička konsultacija i mišljenje za potrebe amb. 65,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 40,00
Kontrolni specijalistički pregled 30,00
Kućna posjeta interniste sa EKG-om 90,00
Kućna posjeta interniste bez EKG-a 70,00
Kontrola interniste u KP 60,00
Opšti ljekarski pregled 40,00
Plasiranje urinarnog katetera 30,00
Vađenje i zamjena katetera 30,00
Previjanje rana i opekotina 30,00
Previjanje rane i skidanje konaca 20,00
Primarna hirurška obrada rane i opekotine 45,00
Punkcija koštane srži sa pregledom 150,00
Sistematski pregled 170,00
Sistematski pregled sa laboratorijskim nalazima 330,00
Specijalistički pregled sa EKG-om 60,00
Specijalistički pregled 50,00
Specijalistički pregled neurologa 60,00
Specijalistički nefrološki pregled 60,00
Subspecijalistički pregled (kardiološki, gastroenterološki, hematološki) 60,00
Test opterečenja - Ergometrija 80,00
Uključivanje infuzije 40,00
Ultravučni pregled cijelog abdomena 60,00
Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena 40,00
Ultrazvučni pregled štitne žlijezde 35,00
Ultrazvučni pregled uro-trakta 35,00
Ultrazvučni pregled periferije 40,00
Ultrazvuk testisa 40,00
Ultrazvuk parotidne žlijezde 40,00
Ultrazvuk vrata i axilla 30,00
TCD 60,00
Davanje vakcine 30,00
Uzimanje uzoraka dlake na opijate 60,00
Najam inhalatora po danu 10,00

Cjenovnik laboratorijskih analiza

Naziv usluge Cijena KM
Dolazak na adresu 20,00
Prepis nalaza 10,00
Uzimanje krvi 4,00
Uzimanje krvi iz prsta 2,00
KKS na aparatu 10,00
SE 6,00
Optička diferencijalna KS 30,00
Šećer 5,00
Holesterol 9,00
Trigliceridi 9,00
Lipidi (Holesterol i Trigliceridi) 14,00
Lipidogram (Holesterol, Trigliceridi, HDL-Holesterol, LDL-Holesterol, Ater. index) 28,00
AST 5,00
ALT 5,00
GGT 5,00
Alkalna fosfataza 7,00
Amilaza 7,00
Amonijak 50,00
CK 7,00
LDH 6,00
Bilirubin direktni i indirektni 15,00
Bilirubin ukupni 5,00
Proteinogram 22,00
Urea 5,00
Kreatinin 5,00
Analiza urina 10,00
Uristep 5,00
Mokraćna kiselina 5,00
Elektroliti po analizi (K, Na, Ca, Cl, Mg) 8,00
Željezo 11,00
TIBC, UIBC i indeks zasićenja 14,00
Feritin 18,00
CRP 15,00
ASO 15,00
Reuma faktor 15,00
Fibrinogen 10,00
Tumorski markeri po analizi (CEA, 15-3,19 – 9, 125, AFP, PSA, PSA free) 50,00
Hepatitis markeri po analizi + (HIV, VDRL) 50,00
Skrining na narkotike 50,00
Kontrolni test na droge 30,00
Hgb-A1c 20,00
Cystatin C 35,00
INR 25,00
APTT 15,00
T3, T4, TSH 50,00
TSH 30,00
Anti TG 55,00
Anti TPO 55,00
Beta HCG 50,00
Test na Helicobacter pylori 20,00
Test na okultno krvarenje u stolici 20,00
Urinokultura 1x 20,00
Urinokultura 3x 40,00
Antibiograam 10,00
Koprokultura 1x 20,00
Koprokultura 3x 40,00
Analiza stolice (paraziti, salmonella, shigella, candida) 25,00
Bris guše i nosa 40,00
Bris grla 15,00
Bris nosa 15,00
Test na Hepatitis B 30,00
Test na Hepatitis C 30,00
Test na HIV 40,00
Test na Hepatitis B i C 50,00
Test na Hepatitis B, C i HIV 80,00
Test na TBC 20,00
Krvna grupa i RH faktor 60,00
Dexamethason amp. 4 mg 3,00
Vitamin C 1,00
Vitamin B12 3,00
Ketonal sup. Brufen 15,00
Voltaren amp. 2,00