Osoblje poliklinike

PočetnaStranicaOsoblje

Osoblje PZU Dr. Odobašić

Tim Poliklinike dr. Odobašić čine tri doktora specijaliste i subspecijaliste, pored kojih su i dodatno angažirani subspecijalisti iz grupacije internističkih disciplina (kardiologije, angiologije, neurologije), te dva uposlenika srednjeg medicinskog kadra – laboranti i medicinske sestre.

Kao konsultativni saradnici u rad Polikinike povremeno su uključeni i specijalisti iz ostalih grana iz grupacije internističkih disciplina (neuropsihijatrija, dermatovenerologija, pedijatrija, itd.)

Specijalista
Dr. Enes Odobašić

Specijalista urgentne i interne medicine, sa završenom međunarodnom školom ultrazvučne dijagnostike, glavni odgovorni ljekar Poliklinike.

Primarius
Dr. Zlatko Robović

Specijalista interne medicine, subspecijalista hematolog, ranije dugogodišnji šef Klinike za hematologiju UKCS-a.

Primarius
Dr. Hajro Bašić

Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog - hepatolog, dugogodišnji šef odjela interne medicine Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"

Primarius
Dr. Denis Mačkić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Povremeno - konsultativni angažman u Poliklinici.

Med. sestra - laborant
Elvira Mirvić

Vrši prijem pacijenata, uzima biološki materijal za laboratorijske pretrage, vodi brigu o reagensima, priprema krv za biohemijske analize, radi analize šećera u krvi.

Med. sestra - laborant
Maida Trnka

Vrši prijem pacijenata, uzima biološki materijal za laboratorijske pretrage, vodi brigu o reagensima, priprema krv za biohemijske analize, radi analize šećera u krvi.

Osoblje poliklinike Dr. Odobašić je Stručno Ljubazno prijatno