Laboratorijske analize

PočetnaStranicaLaboratorijske analize
meet-doctors

Pozovite nas i zakažite termin

  • (033) 766 630
  • (061) 208 366

U toku života, vaše srce ce napumpati 200 miliona litara krvi. To je količina kojom bi moglo da se napuni 80 olimpijskih bazena.


PZU Dr. Odobašić
Laboratorijske analize


Kompletna krvna slika


Kompletnom krvnom slikom određujemo ukupan broj krvnih ćelija (eritrociti, leukociti i trombociti), količinu hemoglobina, hematokrita, kao i eritrocitnih parametara (MCV, MCH i MCHC).

Osnovna razlika kompletne krvne slike (KKS) u odnosu na krvnu sliku (KS) je što se unutar KKS leukociti dodatno diferenciraju na subpopulacije: granulocite (neutrofili, eozinofili i bazofili), limfocite i monocite. To pomaže u razlikovanju akutne i hronične upale, te bakterijske i virusne infekcije.


Optička krvna slika periferije


Pregled optičke krvne slike, tzv. razmaza periferne krvi obavlja subspecijalista za bolesti krvi i krvotvornih organa i time utvrđuje postojanje strukturalnih promjena krvnih ćelija periferije, promjene u broju, ili pojava mladih ćelija iz koštane srži u perifernoj krvi u patološkom obimu i obliku , kao i pojavu drugih anomalija krvnih ćelija periferije.


Biohemijska pretraga krvi


U okviru biohemijsko-laboratorijske dijagnostike, u Poliklinici se radi veliki broj parametara, na osnovu kojih se može dobiti kompletna slika o funkciji različitih organa, sistema organa i metaboličkih procesa u organizmu. Shodno tome, pregledom se mogu utvrditi stanja:

Metabolizam šećera: glukoza, HbA1c, test opterećenja glukozom (OGTT), C-peptid;

Bjelančevine: albumini, globulini, proteini, elektroforeza proteina;

Lipidni status: holesterol, HDL holesterol (lipoproteini velike gustine), LDL holesterol (lipoproteini niske gustine), trigliceridi, faktor rizika, indeks ateroskleroze, CK (keratin kinaza), LDH (laktat dehidrogenaza), alfa amilaza, pankreasna amilaza, lipaza, holinesteraza, ACE (angiotensin konvertujući enzim);

Markeri anemija: serumsko željezo, TIBC, UIBC, feritin, transferin, saturacija transferina, vitamin B12;

Elektroliti: kalijum, natrijum, hlorid, kalcijum;

Markeri funkcije jetre: ALT (SGPT) (alanin aminotransferaza), AST (SGOT) (aspartat aminotransferaza), Gama – GT (gama glutamin transferaza), alkalna fosfataza, ukupni, direktni i indirektni bilirubin;

Markeri funkcije bubrega: urea (BUN), kreatinin, mokraćna kiselina, klirens kreatinina;

Markeri funkcije srca: CK-MB (MB izoenzim kreatin kinaze), troponin I (troponin T), mioglobin.

Također se u sklopu biohemijskih analiza krvi rade i specifični testovi pojedinih hormona, tumorskih markera, testovi na Helicobacter pylori, test na okultno krvarenje, testovi na HIV, sifilis, hepatitis markere B i C, te testovi na narkotike i opojne droge.