Cjenovnik usluga

PočetnaStranicaCjenovnik

Cjenovnik svih usluga

Cjenovnik internističkih i specijalističkih pregleda

Naziv usluge Cijena KM
Davanje intravenske injekcije 10,00
Davanje intramuskularne injekcije 10,00
Davanje intramuskularne injekcije u kućnim uslovima 20,00
Digitorektalni pregled 35,00
Kolor dopler donjih i gornjih ekstremiteta krvnih sudova 80,00
Ehokardiografija 80,00
EKG sa očitanjem 20,00
Gastroskopija 90,00
Holter monitoring krvnog pritiska 50,00
Holter monitoring srčanog ritma 80,00
Kolonoskopija 170,00
Rectosigmoidoskopija 140,00
Rectoskopija 100,00
Digitorektalni pregled 20,00
Konsultacija - savjet 20,00
Konsultacija specijaliste 30,00
Konsultacija subspecijaliste 40,00
Specijalistička konsultacija i mišljenje za potrebe amb. 65,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 40,00
Kontrolni specijalistički pregled 30,00
Kućna posjeta interniste sa EKG-om 90,00
Kućna posjeta interniste bez EKG-a 70,00
Kontrola interniste u KP 60,00
Opšti ljekarski pregled 40,00
Plasiranje urinarnog katetera 30,00
Vađenje i zamjena katetera 30,00
Previjanje rana i opekotina 30,00
Previjanje rane i skidanje konaca 20,00
Primarna hirurška obrada rane i opekotine 45,00
Sistematski pregled 170,00
Sistematski pregled sa laboratorijskim nalazima 330,00
Specijalistički pregled sa EKG-om 60,00
Specijalistički pregled 50,00
Subspecijalistički pregled (kardiološki, gastroenterološki) 60,00
Test opterećenja - Ergometrija 80,00
Uključivanje infuzije 40,00
Ultravučni pregled cijelog abdomena 60,00
Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena 40,00
Ultrazvučni pregled štitne žlijezde 35,00
Ultrazvučni pregled uro-trakta 35,00
Ultrazvučni pregled periferije 40,00
Ultrazvuk testisa 40,00
Ultrazvuk parotidne žlijezde 40,00
Ultrazvuk vrata i axilla 30,00
Davanje vakcine 30,00
Uzimanje uzoraka dlake na opijate 60,00
Najam inhalatora po danu 10,00

Cjenovnik laboratorijskih analiza

Naziv usluge Cijena KM
Dolazak na adresu 20,00
Prepis nalaza 10,00
Vađenje krvi 2,00
KKS 8,00
Sedimentacija eritrocita 4,00
Šećer 5,00
Ukupni holesterol 5,00
Trigliceridi 5,00
HDL Holesterol 6,00
LDL Holesterol 6,00
Lipidogram (Holesterol, Trigliceridi, HDL-Holesterol, LDL-Holesterol, Ater. index) 20,00
AST 5,00
ALT 5,00
GGT 5,00
Alkalna fosfataza 5,00
Alfa amilaza 7,00
Lipaza 9,00
Amonijak 70,00
CK 7,00
LDH 6,00
Bilirubin direktni i indirektni 15,00
Bilirubin ukupni 5,00
Proteinogram 15,00
Albumini 6,00
Ukupni proteini 6,00
Urea 5,00
Kreatinin 5,00
Analiza urina 10,00
Uristep 5,00
Mokraćna kiselina 5,00
Elektroliti po analizi (K, Na, Ca, Cl, Mg) 8,00
Željezo 6,00
TIBC, UIBC 10,00
Feritin 20,00
CRP 15,00
ASO 15,00
Reuma faktor 15,00
Fibrinogen 10,00
(ANA, AMA, anti LKM-1, anti SLA, Transglutaminska IgA+IgG At) - po testu 60,00
ASMA 90,00
Anti-gliadin At (IgG+IgM) 80,00
Anti-kardiolipin At (IgG+IgM) 80,00
Tumorski markeri po analizi (CEA, CA 15-3, CA 19 – 9, CA 125, AFP) 40,00
PSA ukupni 40,00
PSA slobodni 40,00
Skrining na narkotike 50,00
Kontrolni test na droge 30,00
Hgb-A1c 15,00
Cystatin C 30,00
Protrombinski vrijeme - INR 15,00
APTT 15,00
FT3, FT4, TSH, Anti TG, Anti TPO 100,00
FT3, FT4, TSH 30,00
TSH 10,00
Anti TG 40,00
Anti TPO 40,00
Tireoglobulin 55,00
Kalcitonin 50,00
Beta HCG 50,00
FSH 25,00
LH 25,00
Estradiol 25,00
Progesteron 25,00
Progesteron 17 OH 65,00
Testosteron ukupni 25,00
Testosteron slobodni 40,00
Androstendion 60,00
Androsteron 50,00
ADH 65,00
Homocistein 60,00
DHEA-S 40,00
DHEA 70,00
Kortizol 40,00
ACTH 50,00
STH-Hormon rasta 50,00
Prolaktin 25,00
PTH 50,00
Test na Helicobacter pylori 20,00
Test na okultno krvarenje u stolici 20,00
Urinokultura 1x 15,00
Urinokultura 3x 25,00
Antibiogram 10,00
Kalprotektin 80,00
Koprokultura 1x 15,00
Koprokultura 3x 25,00
Analiza stolice (paraziti, salmonella, shigella, candida) 20,00
Bris guše i nosa 30,00
Bris grla 15,00
Bris nosa 15,00
Bris rane sa antibiogramom 30,00
Test na Hepatitis B 30,00
Test na Hepatitis C 30,00
Test na HIV 40,00
Test na Hepatitis B i C 50,00
Test na Hepatitis B, C i HIV 80,00
Krvna grupa i RH faktor 40,00
Dexamethason amp 3,00
Vitamin C amp 1,00
Vitamin B12 amp 3,00
Ketonal sup. Brufen 15,00
Voltaren amp. 2,00
IgG + IgM COVID-19 40,00