Specijalistički pregledi

PočetnaStranicaSpecijalistički pregledi
meet-doctors

Pozovite nas i zakažite pregled

  • (033) 766 630
  • (061) 208 366

U prosjeku srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje te 2,5 milijardi puta tokom života.


PZU Dr. Odobašić
Specijalistički pregledi


Internistički pregled


Internistički pregled obavlja specijalist interne medicine, a sastoji se od s pacijentom, tzv. fizikalnog pregleda tokom kojeg se uzimaju detaljni podaci o trenutnim tegobama, ranijim bolestima, te oboljevanjima u porodici.

Internistički pregled je potreban kod pojave zdravstvenih tegoba, kao sistematski pregled ili u sklopu predoperativne obrade. Opća je preporuka da se internistički pregled obavlja jednom godišnje.


Subspecijalistički gastroenterološki pregled


Obavlja subspecijalista za bolesti jetre i probavne cijevi uz ciljanu dijagnostiku iz oblasti hepatologije (biohemijski testovi funkcionalnog statusa jetre, ultrazvuk jetre, itd.) i gastroenterologije (endoskopske dijagnostičke protokole sa ili bez anestezije).


Subspecijalistički kardiološki pregled


Obavlja subspecijalista za bolesti srca i krvnih sudova uz namjenske dijagnostičke protokole iz kardiologije (EKG, ergometrijski test, ultrazvučni pregled srca, 24-satno praćenje srčanog ritma ili srčanog pritiska – tzv. Holter monitoring ritma i krvnog pritiska.)


Subspecijalistički angiološki pregled


Obavlja subspecijalista za bolesti krvnih sudova uz provođenje kolor doplera krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta.