Osoblje poliklinike

PočetnaStranicaOsoblje

Osoblje PZU Dr. Odobašić

Tim Poliklinike dr. Odobašić čine tri doktora specijaliste i subspecijaliste, pored kojih su i dodatno angažirani subspecijalisti iz grupacije internističkih disciplina (kardiologije, gastroenterohepatologije, angiologije, pulmologije, nefrologije, urologije), te diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Polikilnika dr Odobašić prema potrebi povremeno sarađuje i sa drugim poliklinikama i laboratorijama.

Specijalista
Dr. Enes Odobašić

Specijalista urgentne i interne medicine, sa završenom međunarodnom školom ultrazvučne dijagnostike, glavni odgovorni ljekar Poliklinike.

Specijalizant
Dr. Mirad Odobašić

Trenutno na specijalizaciji iz Opće interne medicine.

Primarius
Dr. Denis Mačkić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. Povremeno - konsultativni angažman u Poliklinici.

Med. sestra - laborant
Elvira Grahić

Vrši prijem pacijenata, uzima biološki materijal za laboratorijske pretrage, vodi brigu o reagensima, priprema krv za biohemijske analize, radi analize šećera u krvi.

Osoblje poliklinike Dr. Odobašić je Stručno Ljubazno prijatno