Kućne posjete

PočetnaStranicaKućne posjete
meet-doctors

Pozovite nas i zatražite posjetu

  • (033) 766 630
  • (061) 208 366

Prava zdravstvena reforma počinje na vašem tanjiru, a ne u nekom ministarstvu.


PZU Dr. Odobašić
Kućne posjete


Usluge kućne njege


U sklopu svojih usluga Poliklinika dr. Odobašić pruža i usluge kućnih posjeta našim pacijentima.

Kućne posjete obavlja ljekar specijalista u okviru kojih je moguće uraditi EKG, laboratorijske analize krvi i urina, te uključivanje infuzija i druge manje terapijske protokole (plasiranje i zamjena urinarnog katetera, tretman deekubitusa, previjanje rana, itd.)